فالوور فیک (غیر واقعی) چیست و چرا نباید از آن استفاده نمود؟

2020-10-21T15:03:49+03:30

یکی از اقداماتی که افراد جهت افزایش فالوور خود در اینستاگرام به آن فکر می‌کنند، استفاده از فالوور فیک یا غیر واقعی است. خرید و فروش فالوور فیک در فضای مجازی بازار بسیاری خوبی دارد، بازاری که در آن کاربران غیر واقعی و جعلی معامله می‌شوند.